Frågor & Svar

Varför har Sveaskog infört en visselblåsarfunktion?

Vi inför en visselblåsarfunktion för att skapa möjlighet att påtala oegentligheter som exempelvis korruption, mutor och jäv. Syftet är att ha en öppen och säker kanal för dem som misstänker missförhållanden; att snabbt få reda på misstankar; att öka allmänhetens förtroende och Sveaskogs trovärdighet både internt och externt

Vilken roll har Interaktiv Säkerhet?

Interaktiv Säkerhet fungerar som externt ombud för Sveaskogs visselblåsarfunktion. Interaktiv Säkerhet tar emot och registrerar alla ärenden så att anmälarens har möjlighet att förbli anonym samt fungerar som kommunikationskanal mellan utredare och uppgiftslämnare. Interaktiv Säkerhet utreder däremot inte anmälan.

Vem kan skicka in en anmälan?

En anmälan kan göras av vem som helst som iakttagit en misstänkt händelse hos Sveaskog. Du kan vara anställd, leverantör, kund eller någon utomstående

Vad kan man anmäla?

En visselblåsarfunktion är till för att upptäcka allvarliga oegentligheter. Det kan exempelvis vara mutor eller korruption, jäv, finansiella bedrägerier (oriktig bokföring, överträdelse av interna kontrollprocedurer, förskingring), miljöbrott, säkerhetsbrister samt allvarliga former av diskriminering, mobbning och trakasserier

De uppgifter som kommer in via systemet kan innehålla känsliga personuppgifter. Personuppgiftslagen innehåller regler för hur sådana integritetskänsliga personuppgifter får hanteras. Behandling kräver starka skäl. Finns inte sådana starka skäl får personuppgifterna inte sparas.

Vad kan man inte anmäla?

Visselblåsarfunktionen är inte till för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Synpunkter av den karaktären anmäls och hanteras via Sveaskogs ordinarie rapporteringsvägar.

Vem kan man anmäla?

Enligt Personuppgiftslagen (PUL) kan en visselblåsarfunktion bara användas för att anmäla misstankar om oegentligheter som gäller personer i ledande ställning eller personer som har en nyckelposition inom organisationen. I Sveaskog omfattas företagsledningen, ekonomichef samt marknadscheferna. Om det föreligger misstanke om brott, mycket allvarliga oegentligheter eller missförhållanden ska alla anmälningar oavsett person bedömas och hanteras som visselärende.

Vem utreder min anmälan?

Alla anmälningar bedöms inledningsvis av Sveaskogs utsedda processägare eller motsvarande. Om det bedöms som ett visselärende görs det en extern utredning.

Hur hanteras mina kontaktuppgifter?

Om du väljer att lämna dina kontaktuppgifter har Interaktiv Säkerhet säkra och tydliga rutiner för hur de behandlas. Dina kontaktuppgifter kommer inte att lämnas vidare till Sveaskog utan din tydliga tillåtelse.

Kontaktuppgifter används för att Interaktiv Säkerhet ska kunna kommunicera med dig som uppgiftslämnare och ställa kompletterande frågor om en utredning samt ge dig återkoppling.

Kan jag vara anonym?

Du kan självklart vara helt anonym när du lämnar din anmälan. Vi rekommenderar då att du själv loggar in på anmälningssidan för att få uppföljning i ditt ärende, eller kontaktar Interaktiv Säkerhet för att få hjälp.

Kan jag få veta hur det går med min anmälan?

För att få information om ditt ärende kan du klicka på knappen ”Gå till uppföljning” på startsidan. För att få tillgång till uppföljande information måste du ha ditt ärendenummer och din verifieringskod som du får när du lämnar din anmälan. Det går också bra att ringa till Interaktiv Säkerhet på nummer 0770-45 55 82 om du behöver hjälp.

Hur lämnar jag min anmälan?

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

 • Du kan fylla i det förberedda frågeformuläret
 • Du kan ringa till Interaktiv Säkerhet vardagar 08.00-16.30. Tel 0770-45 55 82.
 • Du kan skicka e-post till Interaktiv Säkerhet på adressen, sveaskog@whistleblower.se
 • Du kan skicka din anmälan via post till adressen:

  Interactive Security International AB
  "Sveaskog"
  Norrgatan 10
  432 41 Varberg

Kan jag få hjälp när jag lämnar min anmälan?

Interaktiv Säkerhet är inte rådgivare, men agerar med ditt välbefinnande i åtanke och kan ge stöd om det skulle behövas för de som lämnar sin anmälan via telefon.